תמונות מאימונים

קבוצת פרטנר באימון 

אימון קבוצת ילדים בי"ס שזר, נתניה